Geupexamens vrijdag 19 januari 2018

Op vrijdag 19 januari aanstaande zullen de halfjaarlijkse geupexamens worden afgenomen in sporthal de grote Beer in Hoorn.

Iedereen die examen wil doen kan zich opgeven via het email adres: examen@doksoeri.nl
geef in de mail: je naam en voor welke band je examen wilt doen.

het examen kost € 10,00 en dat is inclusief diploma en een nieuwe band.

het examengeld moet voor het examen worden overgemaakt op IBAN: NL02 INGB 0007 3975 92 ten name van Taekwondo Centrum Dok-Soe-Ri onder vermelding van het volgende kenmerk: EX2018-1 + naam kandidaat.

De aanvangstijd is 19:30. Het examen duurt tot uiterlijk 21:00 uur.